Category Archive for "Medine Ziyaret Yerleri"

mescid-i ömer

Mescid-i Ömer

Mescid-i Ömer   Kudüs’te Ömer Cami adıyla anılan mescit aynı zamanda “Kubbet üs Sahra” ismini taşımaktadır. 638 yılında hilafet ordularının Kudüs’ü fethettikleri sırada Halife Ömer’in emri ile yaptırıldığına inanılan bu cami aslında beşinci Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından meydana…

Read More
mescid-i ebu bekir

Mescid-i Ebu Bekir

Mescid-i Ebu Bekir Gamame Mescidine 40 m mesafededir. Mescidin olduğu yerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bayram namazlarını kıldırırdı. Efendimizin vefatından sonra Ebu Bekir (R.A)’de Efendimiz (SAV)’e uymak için bayram namazlarını burada kılmıştır. Mescid ilk defa Ömer bin Abdülaziz tarafından…

Read More
kuba mescidi

KUBA MESCİDİ

Mescid-i Kubâ, Kubâ’da kısa bir süre kalan İslam Peygamberi Muhammed, inşaatında kendisinin de bizzat çalıştığı ilk mescid. Kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur verimli bir vaha üzerinde kurulmuş olan, ve adını buradaki bir kuyudan alan Kubâ, hicret sırasında Mekke yolu üzerinde…

Read More
cennet-ül baki

CENNET-ÜL BAKİ

CENNET-ÜL BAKİ Medine’de müslümanların kurduğu ilk mezarlık. Medine’nin Bakı‘ veya Bakıu’l-garkad adı verilen bu mezarlığı, şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevî’nin yakınında, Kanûnî Sultan Süleyman devrinde yapılmış ve günümüzde yıkılmış olan kale duvarlarının dışında bulunmaktadır. Eskiden buraya Bakı‘ kapısından geçilirken bugün Mescid-i…

Read More
uhud şehitliği

UHUD ŞEHİTLİĞİ

UHUD ŞEHİTLİĞİ Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve 70 sahabenin kabirleri burada bulunmaktadır. Uhut dağı, Mescid-i Nebevi’ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Peygamber efendimizin (S.A.V) “Bu dağ bizi sever biz de onu” dediği Uhud Dağı’nda bulunur.Hz. Hamza ile birlikte 70 müslümanın…

Read More
ravza-i mutahhara

RAVZA-İ MUTAHHARA

Sözlükte “tertemiz bahçe” anlamına gelen ravza-i mutahhara adlandırması, Hz. Peygamber’in eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisine dayanır (Buhârî, “TaŧavvuǾ”, 18; Müslim, “Ĥac”, 500-502). Resûl-i Ekrem ayrıca, Mescid-i Nebevî’de kılınan namazın Mescid-i Harâm hariç diğer yerlerde…

Read More
mescid-i nebevi

MESCİD-İ NEBEVİ

Eda Turizm olarak Medine ziyaretinde ziyaret edeceğiniz önemli yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Allah Resûlü (s.a.s.), Medine-i Münevvere’ye geldikten sonra ilk iş olarak bir mescit yaptı. Bu kutlu mescidin yapımında bizzat kendileri de çalışmışlardır. Bu mescit, İslâm toplumunun şekillenmesinde ve devletin…

Read More
uhud muharebesi(okçular tepesi)

Uhud Muharebesi (Okçular Tepesi)

Uhud Muharebesi Uhud Muharebesi, Medine’de ziyaret edilecek en önemli yerlerden biri de, Medine’nin 5 km. kuzeyinde yer alan Uhud’dur. Bedir Savaşı’ndan sonra sahabenin yaptıkları ikinci büyük savaş burada vuku bulmuştur. Bedir’de bozguna uğrayan müşrikler, intikam almak üzere çıkmışlardı bu savaşa….

Read More
hendek muharebesi

Hendek Muharebesi

Hendek (Azhab) Muharebesi    Hendek Muharebesi, Kureyş, Hayber, Gatafan, Fezare ve Esed Oğulları gibi müşrik, Yahudi ve münafık gruplardan oluşan ve sayıları on bini bulan müttefik kuvvetlere karşı yapıldığı için “Ahzâb Savaşı”; Selman-i Fârisî’nin İran tecrübesiyle getirdiği teklif sonucu Medine’nin…

Read More
mescidi kıbleteyn

Mescidi Kıbleteyn

Kıbleteyn Mescidi Mescidi Kıbleteyn, İslam’ın ilk yıllarında namazlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıble’nin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbe’ye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allah’tan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının…

Read More
mescidi nebevi

Mescidi Nebevi

Mescidi Nebevi  Allah Resûlü (s.a.v), Medine-i Münevvere’ye geldikten sonra ilk iş olarak bir mescit yaptı. Bu kutlu mescidin yapımında bizzat kendileri de çalışmışlardır. Bu mescit, İslâm toplumunun şekillenmesinde ve devletin kurulmasında her türlü, dinî ve sosyal faaliyetin en önemli merkezi…

Read More
cennetül baki kabristanı

Cennetül Baki Kabristanı

Cennetül Baki Kabristanı İslâm’ın başlangıcından beri Medine-i Münevvere’nin Mezarlığı olan Cennetü’l-Bakî’de pek çok sahabi, Allah Resûlü (s.a.v)’nün eşleri, kızları, oğlu İbrahim, halaları, teyzeleri, amcası Abbas ve ashaptan yine Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Ebu Hureyre, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in…

Read More
yedi mescidler hendek savaşı

Yedi Mescidler | Hendek Şavaşı

YEDİ MESCİDLER  Yedi Mescidler,  Hendek savaşı hicretin 5. yılı vuku bulmuştur. Bedir ve Uhudda ağır kayıplar veren Mekkeliler intikam amacıyla civar kabileleri ve Yahudileri de yanlarına alarak 10.000 kişilik bir orduyla Medine’yi muhasara etmişlerdi. Efendimiz ise ashabıyla istişare ederek, Selman-ı…

Read More
kuba mescidi

Kuba Mescidi

Kuba Mescidi “Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı takva sahibi olursanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir.” (Enfâl suresi, ayet: 29) Allah Resûlü’nün hicret yolculuğunda ilk durağı…

Read More

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME