mekke-kabe-resimleri-17

Hacca Helal Parayla Gelinmeli


10Hacca Helal Parayla Gelinmeli

  Haccın temelinde helal para var. Biz hacı diyoruz. Bunun arapça doğrusu hacc, iki c harfi. Hacce’den kimseye arapça’da hacc derler. Hacc erkek hacı, hacce kadın hacı. Çoğulu hüccac “hacılar” demek. Hacı “Ey benim hacım”demek. Doğrusu “Hacc Muhiddin” demesi lazım doğrusu o. 
    İza harace’l-haccu bi-nafakatin tayyibetin. “Hac parasını helal paradan toplamış, yanına almış; helal, tayyib temiz bir para ile  hacı yola çıktığı zaman” Ve vada’a riclrhü fi’l-garzi. ” Üzengiye ayağını bastığı zaman “Fe-nada lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman” Nadahu münadin mine’s-semai “Gökten bir seslendirici ona seslenir.” Çağıran kim? Allah’ın vazifelendirdiği  gökteki bir melek. Ona seslenir ki; Lebbeyke ve sa’deyke, lebbeyke ve sa’deyk.” Evet, tamam, uğurlar olsun, hayırlı olsun. zadüke helalün. Yola aldığın, heybene koyduğun gıdan helaldir. “Ve haccüke  mebrurun.”  Haccında makbüldür. “Gayri me’zurun.” “Haccın kusurlu, ayıplı, haalı, gayri makbul degil; mebrurdur.” Demek ki hacının hac için biriktirdiği paranın helal olması lazım.
    ” Helal olmaz ise ne olur? Ve iza harace bi’n-nafakati’l-habiseti. ” Bir kimse habis bir nafaka ile pis, haram bi para ile yola çıkarsa.” O da hacca çıkıyor ama parası haram, haramdan kazanmış. Haram paralar neden olabilir?..  Onu bilmek lazım , burada günah işlememek için günahların ne olduğunu bilmek, onlardan kaçınmak lazım Hangi kazanç helal, hangi kazanç haramdır.? Bunu bilmek lazım bunlar; Hocaların cemate, siz babaların çocuklara öğretmesi lazım; siz patronların çıraklarına öğretmesi lazım. Evladım yalan söylersenharam olur, müşteriye yalnış bilği verir de öyle satarsan haram olur. Mal helal, satış usulü yalnış, kazanç haram, Cuma namazında dükkan açık olur, Cumaya gitmez, para kazanırsa haram olur. Çünkü Allahu Teala hazretleri; “Cuma günü ezan okunup da camiye çağrıldığın zaman koşarak camiye git, alış verişi bırak” diyor. Bırakmayınca haram olur. İçki satarsa haram olur. Bizim mahallede Mehmet Efendi vardı, beş vakit namaza gelirdi, halim selim bir insandı. Bakkal dükkanı işletirdi. Dükkanında sıra sıra içkiler vardı, şaka değil yapma bunu dediğimizde ” Hocam geliyorlar içki soruyorlar içki olmayınca öteki malzemeyi almıyorlar. Benim kardeşlerimde içki satılmayan dükkandan alış veriş yapsın. Cemaatte şuur yok, bakkalda şuur yok. Sen illa bakkallık yapacaksın diye Allah bir şart mı koştu? Müşterin yoksa, kazanamıyorsan işi değiştir, başka iş yap. Pazarda yük taşı, daha çok para kazanırsın, sabahdan akşama kadar da çalışmazsın. Bir pazar yerinde  on defa gitsen gelsen bir günde daha fazla para kazanırsın. Allah insanın alnına rızkını yazmış, gelir. Sen rızkın aradığın gibi rızkın da seni uzaktan arıyor, oseni bulacak, sen Onu aracağım diye harama sapıyorsun. O zaten sana doğru geliyor. Harama ne sapıyorsun? Kimisi harama sapar, haram mal satar, kazancı haram olur. Kimisi helal malı haram usullerle satar, malı haram olur. Kimisi yasak zamanlarda satar, haram olur. Kimisi rüşvet alır, haram olur veya kandırır haram olur. Mirasta kardeş kardeşin hakkını yiyor. Ölüm hak miras helal. Kardeşinin hakkını yemek yemek haram niye yiyorsun?
  İza harace bi’n-nafakati’l-habiseti. “Pis para ile haram parayla hac yoluna çıktığı zaman” Fe-vada’a riclehü fi’l-garzi. ” Bineğine binerken üzengiye ayağını takdığı zaman” Fe’-nada lebbeyke. “Lebbeyk çektiği zaman, lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman” Nadahü münadin mine’s-semai. “Gökten bir çağrıcı, nida edici ona seslenir, nida eder ” La lebbeke ve la sa’deyke. “Senin buyur, lebbeyk’in de yok; sana bir uğur, bir hayırda yok ” Zadüke haramün. “Yanına aldığın heybene doldurduğun, çantana doldurduğun gıdalarda haramdır.”  Ve nafakatüke haramün. “Yol masrafları için cebine koyduğun paralar da haramdır.” Ve haccüke me’zurun. “Haccın da gayr-i makbuldür.” Gayri me’curin ” Sevapsızdır” der. Zaten Peygamber Efendimiz;  bir insan hacca gelmese bile bir haram lokma yese 40 sabah, 40 gün ibadeti kabül olmaz buyuruyor.
   Helal bir mal ile adabına uygun, kimseyi üzmeden, kırmadan, nefes ve fusüka sapmadan, edeb dışı kelam etmeden, edeb dışı hareket yapmadan, Allahu Teala hazretlerinin evamiri, buyruklar, fermanları dairesinden dışarıya taşmadan, azgınlık ve taşkınlık yapmadan kim haccederse bunun mükafatı cennetten başka bir şey değildir. Yurduna anasından dogdugu gün gibi günahsız olarak döner ve hacc-ı mebrurun ahiretteki mükafatı da kulun cennete girmesidir.
                                                                                                                                                   Prof. Dr. M. Es’ad Coşan

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME