Mescid-i Ömer

Mescid-i Ömer


Mescid-i Ömer

 

Kudüs’te Ömer Cami adıyla anılan mescit aynı zamanda “Kubbet üs Sahra” ismini taşımaktadır. 638 yılında hilafet ordularının Kudüs’ü fethettikleri sırada Halife Ömer’in emri ile yaptırıldığına inanılan bu cami aslında beşinci Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından meydana getirilmiştir.

Caminin içinde “Sahra” (Kutsal taş) vardır. Bu taş Hz. Peygamber’in Miraç’a çıkarken üzerine bastıkları taştır. Kutsal taş (Sahra ve üzerindeki kutsal kubbe) Kubbet üs Sahra, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler tarafından, her üç dinin inananlarca çok saygı gösterilen bir yerdir. Haçlılar camiyi kiliseye çevirmişti.

1099 yılında Haçlılar Kudüs’e girdiler. Başbuğları Badouin, Ömer Cami-i’ni Templier şövalyelerine bağışladı. Mabedin her yanı Hıristiyan azizlerinin resimleriyle süslendi. “Sahra’nın üzerine mermer bir minber yapıldı. Binanın üzerine altın bir haç kondu. Bu tarihten 88 yıl sonra 1187’de Selahaddin Eyyubi Kudüs’e girince Kubbet üs Sahra yeniden camiye çevrildi. Resimler yakıldı, altın haç söküldü. Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında bina yeni baştan yapıldı.

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME