Umre-Küçük-Hacdır

Umre Küçük Hac’dır


Umre Küçük Hac’dır

Umre, küçük bir Hac olarak nitelendirilmektedir. Ziyaret biçimi de Hacca benzemektedir ancak belirli bir dönemde yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı günlerinin haricinde umrenin yılın her günü yapılması mümkündür. Bu görevi yerine getirene “yarı hacı” yani “mutemir” denilmektedir. İnsan hayatında bir kez bile olsa bu görevi yerine getirmelidir. Umrenin çok sayıda fazileti vardır ve özellikle Ramazan ayındaki umrenin sevabının fazla olduğu söylenmektedir. Hz. Peygamber, “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler” buyurmuştur.

Umre Turları Ekonomik Avantaj Sağlar

Bir rivayete göre Hz, Peygamber, “Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir” demiştir. Hanefi mezhebine göre umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki farzı vardır. İhram şart, tavaf ise rükündür. Şafi ve Hanbeli mezhebine ihram, tavaf, sa`y ve tıraş olmak rükündür. Maliki mezhebine göre ise ilk üçü rükün, tıraş olmak ise vaciptir. Umreye “umre turları” ile gidilmesi daha ekonomiktir. Umre fiyatları ise tur şirketi ile gidildiğinde çok daha fazla avantajlı olmaktadır.

UMRE & HAC BİLGİLENDİRME